Laparoskopi Hastanesi


İçeriğe git

Ana menu:


LAPAROSKOPİK ADEZYOLİZİS

LAPAROSKOPİK ADEZYOLİZİS
(ADEZYON=KARIN İÇİ YAPIŞIKLIKLAR)
(ADEZYOLİZİS: KARIN İÇİ YAPIŞIKLIKLARIN AÇILMASI)


Adezyon, doku yüzeylerinin anormal yapışıklığı olarak tanımlanır. Adezyonlar abdominal organların direk olarak ya da peritoneal yüzeyleri aracılığı ile karın duvarına ve/veya diğer abdominal organlara yapışması sonucu oluşur. Filmi ya da dens, vasküler ya da avasküler olabilirler. Adezyonlar endometriozis, geçirilmiş pelvik inflamatuar hastalık gibi nedenlerden oluşabileceği gibi, abdominal cerrahinin istenmeyen bir sonucu olarak da karşımıza çıkabilir. Eğer pelvik organları içine alıyorsa infertilite, kronik pelvik ağrı, disparoni gibi sorunlara; barsakları kapsıyorsa barsak obstruksiyonu gibi komplikasyonlara sebep olabilir; ve aynı zamanda tekrarlayan operasyonların problemli hale gelmesi gibi önemli sıkıntılara yol açabilir.
İntraabdominal adezyonlar kronik pelvik ağrının %20-50’sinden sorumludur.

Cerrahi yöntem olarak laparoskopi uygulamanın adezyon gelişimindeki avantajları:
• Yabancı cisim kontaminasyonu da azdır (laparotomideki eldivenden kaynaklanan pudra, laparotomi sırasında kullanılan spançlar gibi yabancı cisimler)
• Enfeksiyon riski daha düşüktür
• Daha az kanama oluşur (pnömoperitonyum hemostaz için tamponad görevi görür)
• Operasyon sırasında abdominal duvar, intraabdominal organlar ve cerrahi bölgesindeki dokular, özellikle de periton daha az manipüle edilir ve dolayısıyla daha az doku hasarı oluşur.
• Barsak motilitesi postoperatif dönemde daha erken geri döner.
• Barsak peritonunun kuruması engellenir (periton kuruduğunda mezotelyal hücre hasarı ve deskuamasyonu, dolayısıyla prostaglandin salınımı, inflamatuar yanıtın başlamasına ve adezyon oluşumuna neden olur)

Laparoskopi daha az manipülasyon, daha az kanama, daha az yabancı cisim reaksiyonu gibi sayılan avantajlarından dolayı laparotomi ile karşılaştırıldığında adezyon oluşumunu azaltmaktadır. Oluşan adezyon formasyonlarının laparoskopik olarak açılması ilk kez ince barsak obstruksiyonu için yapılmış, ardından laparoskopik adezyolizisin yararını gösteren birçok çalışma yayınlanmıştır.

Laparoskopik adezyolizis jinekoloji pratiğinde ise ilk kez kronik pelvik ağrı ve infertilite tedavisinde uygulanmaya başlanmıştır. İntraabdominal adezyonlar genellikle vaskülarizasyon ve innervasyon içermektedir. İnnervasyonun olması adezyonların kronik abdominal ağrı ile
olan ilişkisini açıklayan bir neden olarak kabul edilmesini sağlayabilir.


İçeriğe geri dön | Ana menuya dön